מענה ל־שרשור בקרה: מה עשית בפועל מרביעי שעבר?

#11007

Replies viewable by members only