מענה ל־המשימה השבועית (כ"ט בחשון פג) – מייל למתעניינים