מענה ל־המשימה השבועית (כ בכסלו פג) – ללמוד ממתחרים