מענה ל־עלה לי רעיון חדש, צריכה אומץ לבצע.

#11669

Replies viewable by members only