מענה ל־המשימה השבועית (ה בטבת פג) – הא"ת (1 מתוך 3)