מענה ל־שלום לכולן, משתמשת חדשה בפורום:)

#11705
רוז אדלר
משתתף

    ריקי
    עכשי הכל טוב:)
    מספרים ברורים, עגלה ברורה ואפשרות הוספה והסרה ברורות
    איילת תצליחי!