מענה ל־המשימה השבועית (יא בטבת פג) – הא"ת (2 מתוך 3)