מענה ל־איך הכי נכון להוריד מחיר באלגנטיות?

#12750
24
משתתף

    ריקי תודה רבה!
    עשיתי כעצתך החכמה מקווה לתוצאות:)
    מחובת ההשתדלות יצאתי….