מענה ל־תמחור כמויות קטנות לעומת גדולות

#12755

זה מאד מקובל שכותבים מחיר ומחיר שונה מכמות אחרת.
את לא צריכה לחשוש.