מענה ל־הוצאות מוכרות בעסק קטן כגדול

#12793
Dvori Berlin
משתתף

    חשמל מים וארנונה בדירת טאבו משותף
    יש דרך לחשב?