מענה ל־כאשר אני קבעתי מחיר בעסק. האם נכון לי לעמוד על כך או שפה ושם לעגל פינות

#12856
chava
משתתף

    Replies viewable by members only