מענה ל־מה הכתבה הזו גורמת לכם? ומה הכותרת שהייתם נותנים לה.

#12886
ysrvlndln
משתתף

    Replies viewable by members only