מענה ל־טור 2- פיקוח אדריכלי וחוזה לקבלן?

#12998
רוז אדלר
משתתף

    תצליחי המון!