מענה ל־כתבתי עם ריקי 12 טורים לאתר, האם יש להעלות לפי הסדר או שניתן להעלות טור מס' 6 למשל לפני טור מס'1?

#13314
ysrvlndln
משתתף

    Replies viewable by members only