מענה ל־שרשור בקרה בשבוע פרשת שלח

#14093

ריקי תודה רבה.
מדויק, קולע ומשאיר לי עבודה להמשך.