מענה ל־איך להתכונן נכון לחופשת לידה?

#14174
Dvori Berlin
משתתף

    יצא להעסיק בחורות יותר בדברים תכנים שלא צריך ניסיון בהם
    הבעיה בתחום הזה, שיכול להיות שמי שתעבוד אצלי
    יומיים אח"כ היא פותחת עסק וההכשרה על חשבוני בחינם