מענה ל־מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

#14316
zchoot
משתתף

    Replies viewable by members only