מענה ל־מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

#14319
hadasa haiim
מנהל בפורום

    Replies viewable by members only