מענה ל־חשבונית פרפורמה, מה זה אומר?

#14469
hadasa haiim
מנהל בפורום

    Replies viewable by members only