האם כיום יש תוקף להיתר עסקא עם הבנקים?

האם כיום יש תוקף להיתר עסקא עם הבנקים?

 • This topic is empty.
 • הודעה
  לימודי דעת
  אורח
  שאלה

  אם תלך ותשאל את מנהל הבנק אודות היתר העיסקא שביניכם, הוא יבטל זאת במחי יד,
  ויאמר שהוא לא חושב שזה מחייב אותו, ויטען שאין להיתר זה תוקף חוקי המחייב את הבנק.
  האם אין זה הופך את כל היתר העיסקא למשהו חסר תוקף?

  תשובת הרב

  הפוסקים לא חששו מכך (מובא בקונטרס היתר עסקא שם), משום שיש אומרים שאין צורך שהיתר עיסקא יהיה תקף בדיני החוק (העיקר שהסכם זה הינו מחייב ע"פ דין תורה).

  עוד הוסיפו ואמרו שישנה חות דעת של משפטנים שיש להיתר עסקא זה תוקף (גם ע"פ החוק), ואפי' אם יבוא איזה שופט ויאמר שהוא מפקפק בתקפו של היתר עיסקא זה, אין זה מוכיח שאין לו תוקף, שהרי כל שופט דן ע"פ השקפותיו האשיות, וידוע שישנם שופטים שקבעו שתוקף היתר העיסקא הוא כתוקף של חוזה והסכם שבין הבנק והלקוח.

  אם בכל זאת הבנק יתעלם מהסכם היתר העיסקא, ויקח מהלקוח יותר ממה שהוא התחייב בהיתר עיסקא שביניהם, אין זה כבר בגדר של "ריבית", אלא זהו ממש גזל, שגוזל הבנק את הלקוח.

   

  (מתוך תוכנית "אתיקה בעסקים" מבית לימודי דעת – נכתבה על ידי הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי שליט"א)

מענה ל־האם כיום יש תוקף להיתר עסקא עם הבנקים?

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: