חיסיון רפואי/אתיקה רפואית

חיסיון רפואי/אתיקה רפואית

 • This topic is empty.
 • הודעה
  לימודי דעת
  אורח
  האם מותר לרופא לגלות פרטי מטופלו לאחרים?

  איסור זה אוסר ג"כ על רופא להפר חסיון רפואי ולגלות פרטים על מחלתו של מטופלו לשום גורם שהוא, אע"פ שלא נתבקש שלא לגלותו.

  האם ישנו אופן בו מותר לרופא לגלות פרטים אלו לאחרים?

  כשם שמותר לגלות פרטים רפואיים לצרכי שידוכין או לצרכי עשיית שותפות, ורק בכפוף לתנאים ולהגבלות המובאים במאמר, כך מותר לרופא לגלות פרטים רפואיים שברשותו, כאשר מתבקש לכך ע"י מעסיק מסויים. גם זאת רק בכפוף לכל התנאים הנ"ל המובאים במאמר ומתורגמים שם למעשה אודות רופא.

  האם במקרים מסוימים אף חייב הרופא לגלות פרטים אודות מחלתו של מטופלו?

  כאשר מתקיימים תנאים אלו, לא רק שמותר לרופא לספר למשודכת או לכלה הפוטנציאלית אודות מחלתו של הבחור, או ההיפך, אלא גם חייב לעשות כן. אם לא ינהג כך יעבור על איסורים.

   

  (מתוך תוכנית 'אתיקה בעסקים' מבית לימודי דעת – נכתבה על ידי הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי שליט"א)

מענה ל־חיסיון רפואי/אתיקה רפואית

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: