רעש שמפריע לאחרים – מה הדין?

רעש שמפריע לאחרים – מה הדין?

 • This topic is empty.
 • הודעה
  לימודי דעת
  אורח
  שאלה 1
  האם הפרעות רעש אסורות לכל הדעות בשעות המנוחה המקובלות במדינה? (בין 2-4, אחרי 11 בלילה)

  שאלה 2
  הפרעות רעש שנגרמת ע"י מזגן, מכונת כביסה וכד' – מהי מידת הרעש שעושה תוך ביתו המוגדרת כהפרעה ע"פ ההלכה?

  תשובת הרב
  מובא ברמ"א (חושן משפט סימן קנו סעיף ב) בשם הריב"ש אודות הפרעת קול הפטיש והרחיים מביתו,
  וכך כתב שם: "ודווקא בני אדם בריאים אבל אם הם חולים והקול מזיק להם יכולים למחות".
  לחולים שמורה זכות המחאה כלפי רעש יותר מאשר לאדם בריא.

  בחזון איש (נזיקין, בבא בתרא, יג סעיף יא) כתב על דברי הריב"ש הנ"ל כך: "נראה דאין דברי ריב"ש אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה כמו בעושה אריגה וכיו"ב וכו' אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע את החולה אינו יכול למחות אף אם החולה קדם, ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו ולהכניס את העוללים והיונקים שצועקים בלילה ואין החולה יכול לעכב עליו דהרי אינו חייב לצאת מדירתו". (אגב, גם דברי החזו"א שהובאו לעיל אודות ריח בית הכסא וכן דבריו פה מורים דרכו – שיש לקבוע דרגת סבירות בשימוש ובהנהגה, ולא להקצין ולאסור את ההפרעות לגמרי).

  נראה מדברי החזון איש הנ"ל שיכול כל אדם להפעיל בביתו מזגן, מכונת כביסה או כל מכשיר או הרעשה מקובלת אחרת
  ואינו חושש משום הפרעת השכנים ואין השכנים יכולים לעכב עליו בזה.
  ואולם רעש חריג היוצא ממזגן וכד' ודאי שאינו בכלל זה ונצטרך לחזור ולדון ע"פ כל השיטות שהובאו לעיל.

  וכן כתב בספר פתחי חושן (פרק יג הערה כה):
  "ונראה שבזמנינו אי אפשר למנוע משכנו להפעיל תנור הסקה או מזגן, שזה היום מתשמישי דירה,
  אבל יכול לתבוע שיקטין הרעש עד כמה שאפשר, וכל שהוא בגדר רעש מקובל אינו יכול למחות".

   

  (מתוך תוכנית 'אתיקה בעסקים' מבית לימודי דעת – נכתבה על ידי הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי שליט"א)

מענה ל־רעש שמפריע לאחרים – מה הדין?

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: