שביתת רעב של רופאים

שביתת רעב של רופאים

 • הודעה
  רוזנברג י.
  אורח
   

  שלום וברכה,

  רציתי לשאול מה אומרת ההלכה לעניין של שביתת רעב של רופאים

  האם זה מותר? ומה הסיבה..?

   

  תודה רבה

מציג 0 תגובות משורשרות
 • תגובות
   אביא את דברי <b>הגאון הרב יצחק יעקב ווייס זצ"ל בשו"ת "מנחת יצחק" </b>(ליקוטי תשובות סימן קעב) אודות נידון שביתת רעב כללית וכן אודות שביתת רעב של רופאים, וכך כתב שם: "על דבר מה ששמענו כי יש רופאים אשר בדעתם לערוך שביתת רעב בשביל שיוסיפו להם על משכורתם. הנני בזה לומר כי על פי התורה אין לאדם רשות לעשות שום פעולה אשר יכולה להביאו לידי נזק עצמי, כמו הרעבה חלקית, כאשר מדובר על זמן ממושך בשביל תוספת שכר, כמו"ש הרמב"ם וכו', ובודאי הרופא העושה כן ומחליש את עצמו ולא יוכל לפעול ולרפאות כראוי, בנוסף על הנ"ל יש בזה ג"כ משום הדין המבואר<b> בשולחן ערוך</b> (יורה דעה סימן שלו סעיף א) הרופא המונע עצמו מלרפאות הרי זה שופך דמים. החיוב שלא להתמנעות עצמו מלרפאות הוא גם כשהרופא נדרש לכך מחמת שחבריו עשו שלא כהלכה".

   לדבריו, שביתת רעב של רופאים היא חמורה פי כמה, ואין לה שום היתר, שהרי מלבד האיסור על אדם לצער את גופו, הרי הרופא השובת רעב מונע את עצמו מלרפא את החולים, ובכך מסכן את הציבור.

   הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי

מציג 0 תגובות משורשרות
מענה ל־שביתת רעב של רופאים

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

פרטים: