יש הבדל בין קידום אתר שמוכר שירות לאתר שמוכר מוצרים פיזיים?