חוסר זמן חונק אותך או עומס יתר?

חוסר זמן חונק אותך או עומס יתר?